Generelle betingelser​

FS2000 Housings salær udgør én måneds husleje plus moms, dog minimum kr. 7.500,00 plus moms. Ved lejemål kortere end ét år, udgør salæret 9 % af den aftalte periodes samlede huslejeindtægt, dog minimum kr. 7.500,00 plus moms. 

Indflytningsrapport og fotodokumentation er inkl. I salæret, ønsker udlejer, at FS2000 Housing skal lave fraflytningsrapport, kan dette tilbydes til kr. 3.500,00 plus moms.

 

Formidlingsaftalen er gældende i 3 måneder fra aftalens underskrift, aftalen kan efter 3 måneder, opsiges med 14 dages varsel til den 1. i en måned. 

Finder udlejer selv en lejer til boligen i formidlingsperioden, uden FS2000 Housings medvirken, afregnes dette efter ”No cure No pay”. 

Ønsker udlejer, at FS2000 Housing skal udarbejde lejekontrakten, kan dette tilbydes til kr. 3.500,00 plus moms. 

Så længe aftalen løber, forpligter udlejer sig til ikke at give ovennævnte ejendom i formidling til andre – hverken med henblik på udlejning eller salg. 

Misligholder udlejer dette er FS2000 Housing berettiget til fuldt salær.

Udlejningsprocedure:

  1. ​Besigtigelse, foto, lejefastsætning, formidlingsaftale underskrives og evt. nøgler udlev.
  2. ​​Annoncering og søgning af kartotek og markedet.
  3. ​​Interviews, udvælgelse af lejer, evt. forhandlinger og udfærdigelse af lejekontrakt.
  4. ​​Lejer indbetaler depositum og evt. 1-3 mdr. forudbetalt husleje samt 1. mdr. husleje.
  5. ​​Indflytning, indflytningsrapport med foto dokumentation, aflæsning af forbrugsmålere og​udlev. Af nøgler til lejer.
  6. ​​Udlejer og lejer modtager kopi af indflytningsrapport med foto dokumentation, af FS2000 Housing, til brug ved fraflytningen.

​Energimærkning

​Vi skal henlede udlejer/ejers opmærksomhed på lovkrav om energimærkning på boliger, der skal udlejes/sælges. Det er optil udlejer/ejer at opfylde dette lovkrav.

Udlejning tidsbegrænset

​Udlejer er oplyst om lejelovens regler og er derfor indforstået med at tidsbegrænset lejeforhold kun er gyldig såfremt tidsbegrænsningen er omfattet af lejelovens regler.

​Skat af lejeindtægt

​Told- og Skattestyrelsen har udgivet en pjece, der handler om udlejning af helårsbolig. Den fås på skatteforvaltningerne og nogle biblioteker, men kan også hentes på nettet. Hent den her.

- klik på Skatten ved udlejning af helårsbolig.​

FS2000 Housing

Himmelev Bygade 53

4000 Roskilde

CVR: ​12577532

Telefontider

Mandag-fredag: 10.00-15.00

Tlf.: 28 44 39 94

Tilmeld dig vores nyhedsbrev​